>

Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın ağulum
Günahımsın, vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Türkler ve Türkiye ile yakından uzaktan ilgisi olanların büyük bir kısmı Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirini ya ezbere bilir ya da duymuştur, sevmiştir, hatta sevdiğine okumuştur. Bu nasıl sevdadır, nasıl bir tutkudur, bitmeyen, tükenmeyen ki üzerine yazılır, çizilir, heykeller yapılır. Asla zaman aşımına uğramaz. Zamanla, şarap misali yıllanır, güzelleşir, değeri biçilmez olur.
Bir de başka bir yönü vardır ki düşündüğüm, böylesine bir sevda ile yanıp, tutuşan birine sevdalanmak. Hayatını onunla paylaşmak. Sevildiğini, sayıldığını bilmek ama daima ikinci planda olduğunu hissetmek. Asıl yüce sevda budur benim gözümde. Herkesin harcı olmayan, herkese nasip olmayan…
Reklamlar