İkinci çevirdiğim kitap Borja De Mozota’nın Tasarım Yönetimi. Bu kitabı çok rahat çalışarak bitirdim. Her sabah saat 11’e kadar 5 sayfa çevirerek 3 aylık düzenli çalışma sonucu ortaya çıktı.

Yazar tasarımı genel anlamda kullanarak hemen hemen her sektörde ele almış. Teori ile pratik uygulamaları birlikte götürdüğü için ilginç. Bu konuya ilgi duyuyorsanız zevkle okunacak bir kitap.

İlk önce tasarımın temellerinden başlıyor. Tasarımın kapsadığı alanı tanımlıyor. Tarihteki gelmiş geçmiş tasarımcılardan bahsediyor. Tasarımın iş performansına etkisi ve yönetimi hakkında açıklama getiriyor.

İkinci bölüm tasarımın değerini ele almış. Tasarım ve Pazarlamanın ilişkisini tanımlayarak, tasarım aracılığıyla farklılık yaratmak nasıl olurdan bahsediyor. Tasarım ve Yenilik ilişkisi ile Tasarım ve Strateji ilişkisi bu bölümde en son değinilen konular.

Kitabın üçüncü bölümü ise Uygulamadaki Tasarım Yönetiminden bahsediyor Tasarım Firması, Operasyonel Tasarım Yönetimi, Birimsel Tasarım Yönetimi yani tasarım departmanının yönetilmesi ve en son konu Stratejik Tasarım Yönetimi.

ZIBA Tasarımın Başkanı 1998’de şöyle söylemiş: Tasarım Yönetimi bir şirkete tek bir ses kazandıran ve şirket içi ile dışındaki kişilere açık bir mesaj gönderen bir bütünleşme sürecidir.

Konu üzerine kapsamlı bir kitap arıyorsanız, buldunuz. Mutlaka okuyun. Bu kitap tasarım yönetiminin abecesi.

Reklamlar