> Çevirmiş olduğum kitapların üçüncüsü Sun Tzu’dan Satış Stratejileri. Bu kitabı daha çok eşim beğendi. Erkeklerin Savaş Tanrısı, kadınların Aşk ve Güzellik Tanrıçası olduğunu hatırlarsak zaten beklenen bir durum söz konusu. Sun Tzu’nun öğretileri tarih boyunca bir çok stratejiye kaynak oluşturmuş. Satış konusunda da bu yayınlanan ilk kitap değil. Ancak Michaelson’ların yaklaşımı net ve anlaşılır. Somut örneklerle süslenmiş.

Sun Tzu, Çin’de yaşamış büyük bir bilge. Öğretilerini Milattan Önce yaklaşık 500 yılında bambudan yapılmış şerit şeklindeki kağıtlar üzerine yazmış. O zamanlar ve uzun bir müddet Batı’da uygulanan büyük savaşlar yapma yoluyla kazanma stratejilerinin tam tersine, Doğu’nun savaşmadan kazanma felsefesi üzerine odaklanmış. Bu felsefe Doğu’nun askeri strateji klasiği olarak kabul edilir.

Michaelson’ların kitabının başka bir artı yönü de, kitabın sonunda Sun Tzu’nun Savaş Sanatının, yine Çin’liler tarafından ingilizceye çevrilen tam metinlerinin bulunması. Bu metinler daha önceden bir çok kez ingilizceye çevrilmiş ve her biri de birbirinden oldukça farklı. Hatta ben kitabı çevirirken işin kolayına kaçıp daha önceden türkçeye çevrilmiş bir metni kopyalamayı düşünmüştüm. Malesef bu projem tutmadı. Nedeni ise Çincenin, dile, harflere ve uygarlığa tam hakim olamayan kişiler tarafından kolaylıkla çok farklı yorumlanabiliyor olması. Dolayısıyla bu kitabın arkasındaki Sun Tzu’nun bilgeliklerinin tam metninin Çin’liler tarafından yapılan bir kaç gerçek çeviriden biri olması, konu ilginizi çektiyse eğer, büyük bir avantaj.

Reklamlar